بصیرت از دیدگاه آیات و روایات
77 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5040-29-6
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
واژه (بصریت) به معنای بینش فراست واقعی هوشیاری و بینایی است و از منظر بزرگان دین (بصیرت) برازنده کسی است که نیروی قلبی او از انوار قدسی حضرت حق منور و سیراب شده باشد تا بدین وسیله حقایق اشیاء و امور را درک نماید. نگارنده در کتابچه حاضر با استناد به ایات و روایات به بررسی واژه بصیرت پرداخته است. عنوان های برخی از مباحث ان عبارت اند از: واژه شناسی بصیرت عوامل بصیرت ابزار بصیرت موانع بصیرت معرفی چهره های بصیر و چه کسانی از بصیرت سود می برند خدا یا شما?.