سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
حوزه علمیه خاتم الانبیاء بابل  
مدیر 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مرکز تحقیقات جواد الایمه (ع) 
مدیر 
 
 
اجرائى 
تدریس 
مركز فقهى آيت الله فاضل لنكرانى  
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
مركز جهاني علوم اسلامى 
مدرس 
 
 
-----